3M Copper Foil Tape 1126

Còn hàng

Call đ

3M ™ Copper Foil Tape 1126 băng thường được sử dụng như một che chắn băng EMI / RFI cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp thiết bị điện tử như điện tích tĩnh thoát, ghép mí lon phòng bảo vệ, gói cáp và bề mặt tiếp xúc với vật liệu không hàn được.

 

 

 

Thông số sản phẩm:

 Adhesive Type‎ ‎ Conductive (1 sided)
 Backing Material‎ ‎ Foil, Copper, Flat
 Connection Resistance‎ ‎ Good (0.001-0.005 ohm)
 Length‎ ‎ 36 Linear Yard
 Length (Metric)‎ ‎ 33 m
 Material‎ ‎ Copper Foil
 Price per Area‎ ‎ $
 Product Type‎ ‎ Copper Foil Tape with Acrylic Adhesive
 RoHS 2011/65/EU Compliant‎ ‎ Yes
 RoHS EU Comments‎ ‎ RoHS 2011/65/EU compliant without exemption 
*Important RoHS information
 Shielding Effectiveness‎ ‎ Good (70-85dB)
 Tape Type‎ ‎ EMI Shielding
 Thickness‎ ‎ 2 mil
 Thickness (Metric)‎ ‎ 0.088 mm
 Width‎ ‎ 1 Inch

 

Thương hiệu

call-button