Băng keo 3M 897

3M

3M-Canada

Còn hàng

Call đ

Scotch® Filament Tape 897 là một trong những băng hoạt động tốt nhất sợi 
thủy tinh gia cố của chúng tôi để sử dụng trong ánh sáng đến trung bình nhiệm 
vụ đóng bó, đóng đai, củng cố và tấm pellet. 
Các đặc biệt-lập cao su tổng hợp trái phiếu nhựa dính với rubdown tối thiểu,
 và sự ủng hộ polypropylene cung cấp sức đề kháng tuyệt vời để nick, mài mòn, 
độ ẩm, và mài mòn.
Tốt 170 lbs / trong độ bền kéo cho điốt phát quang dùng để vừa làm nhiệm vụ 
đóng bó, củng cố, và tấm pellet
Công thức đặc biệt cao su trái phiếu nhựa dính vào bề mặt fiberboard, 
nhựa và kim loại
Polypropylene ủng hộ cung cấp sức đề kháng tuyệt vời để nick, mài mòn, độ ẩm,
 và mài mòn
Thấp 3% kéo dài tại điểm gãy giúp giữ bó chặt chẽ
Sợi thủy tinh gia cố cho hiệu năng cao sức mạnh
Quy cách: 55m
Chiều rộng: Cắt theo yêu cầu.
 

Thương hiệu

call-button