Keo Silicon 3M UV 4000

3M - USA

Còn hàng

Call đ

Keo Silicon 3M UV 4000

Ứng dụng dùng trám trét kính, gỗ, nhựa...Chịu được nhệt độ và độ ẩm cao, có độ kết dính cao, hiệu quả mà không cần pha trộn thêm hóa chất cũng như sử dụng công cụ đặc biệt nào. Thích hợp bịt kín các vật liệu như: Kính, Nhựa, SMC, FRP, Kim Loại, Nhôm, Kim Loại Sơn, Gổ….

Các sản phẩm thường dùng bao gồm

Marine Sealant Fast Cure 4000UV (Dán đầu và đuôi xe bằng  vật liệu composite)

Features • Superior UV resistance. • Non-corrosive.• Exceptional sealing properties. • Non-cracking.

   • < 1% VOC’s 
   • Caulkable at low temperatures (>40°F [4°C]).
   • Low odor.
    • Fast curing.
   • Non-shrinking. 
   • Paintable (test for suitability).

Product Description 

   3M™ Marine Adhesive/Sealant 4000 UV is a one-part adhesive sealant that cures to form a firm, rubbery waterproof seal. Its flexibility allows for the dissipation of stress caused by shock, vibration, swelling or shrinking. Designed for marine applications above and below the waterline. Its superior UV resistance properties makes this an ideal cosmetic adhesive sealant.
3M™ Hybrid Adhesive Sealant Fast Cure 4000 UV is a one-part adhesive sealant that cures to form a firm, rubbery, waterproof seal.
  • Very High Strength
  • Excellent UV resistance for glazing applications
  • Above/Below waterline use
  • Low VOC
  • 20 minute skin time

Thương hiệu

call-button