Hỗ trợ khách hàng

Tìm đối tác cung cấp sản phẩm

Đông Châu đang mở rộng và chào đón các đối tác, nhà cung cấp các sản phẩm công nghiệp, bảo hộ lao động...

Với phương châm đa dạng hóa sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng

Công ty Môi trường Đông Châu đang tìm kiếm và phát triển thêm các sản phẩm mới ngoài các sản phẩm chủ lực hiện có.

Chúng tôi mong muốn có cơ hội được hợp tác với các nhà cung cấp( Sản phẩm bảo hộ lao động, sản phẩm trong ngành môi trường, sản phẩm ngành nước...)

Thông tin chào hàng, giới thiệu sản phẩm, xin vui lòng gửi vào: lienhe@dongchau.net

Các bài viết khác

Thương hiệu

call-button